TouchStone
  请登录后使用
登录 注册
 系统首页 练习题库 考试列表 判题结果 信息发布 解题排行
 • 首页
 • 统计
 • 用户
 • Barcelona
 • Barcelona


  # 日期 考试 排名 题数 得分
  1 2019/9/13 赏月的欢乐赛 14 / 14 0 / 3 0
  2 2019/1/19 2019编程体验营 第二课 26 / 97 9 / 12 -
  3 2019/8/30 原题的欢乐赛 14 / 32 0 / 3 40
  4 2019/8/26 动态规划入门 17 / 95 15 / 18 -
  5 2019/8/21 X度优先搜索 24 / 34 3 / 8 -
  6 2019/8/16 序列的欢乐赛 6 / 35 0 / 3 180
  7 2019/8/9 崛起的欢乐赛 8 / 30 0 / 3 0
  8 2019/8/2 宽容的欢乐赛 26 / 33 0 / 5 45
  9 2019/1/10 2019编程体验 第一课 77 / 195 8 / 12 -